ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ– ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.) Ικτίνου 2, 10552 Αθήνα. τηλ. 2105227330

teaetdea@ipa-gr.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Διοίκηση της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, παραθέτει με το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα τα βασικά στοιχεία του Καταστατικού, που αναφέρονται στους Κλάδους Ασφάλισης, στην εγγραφή μελών, στις εισφορές, στις παροχές, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και γενικά σε θέματα λειτουργίας του Ταμείου, τη διαγραφή – αποχώρηση των μελών, καθώς και τη σχέση με το Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.

Ο Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. δεν διαλύεται, εντάσσεται στο νομικό καθεστώς των Επαγγελματικών Ταμείων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002) και γίνεται εκκαθάριση προκειμένου να διαμορφωθούν – αυξηθούν οι Ατομικές Μερίδες των μελών με τα αδιάθετα κεφάλαια του αποθεματικόυ θανάτων και μόνιμης ολικής ανικανότητας, ώστε να μεταφερθούν στο νέο ταμείο.
Μετεξελίσσεται, όπως αυτό φαίνεται από τις συνεχιζόμενες παροχές – χρηματικές ενισχύσεις προς τα μέλη του. Βελτιώνεται καθώς:

Η χρηματική ενίσχυση για θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα από 10.000 € γίνεται 15.000 €.
Μειώνονται οι ημέρες νοσηλείας (παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική) από 15 σε 9.
Και ικανοποιείται αίτημα πολλών μελών για αύξηση της μηνιαίας εισφοράς (προκειμένου να αποταμιεύονται περισσότερα χρήματα) με την κλιμακωτή εισφορά (30 € – 500 € ) σύμφωνα με την επιθυμία και την οικονομική κατάσταση του μέλους, με δυνατότητα κατ’ έτος αναπροσαρμογής.

Νέο στοιχείο είναι ότι καμία από τις εισφορές δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους άμεσες (π.χ. ΦΚΕ και χαρτόσημο) ή έμμεσες επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, όλες οι εισφορές προς το Επαγγελματικό Ταμείο θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα συνολικά, ανεξαρτήτως ύψους ή και άλλων πιθανών ασφαλιστικών εισφορών.

Προηγούμενο άρθροΛΑΜΔΕΑ και ΤΕΑΕΤΔΕΑ
Επόμενο άρθροΤο νέο Ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ