ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  ο Νόμος 3710/2008 άρθρο 12 παρ. 2 (ΦΕΚ 216/2008) που αφορά τη μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών χωρίς θεωρητική εξέταση.
Έτσι μπορούν να μετατραπούν οι άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν από την ΕΛ.ΑΣ., σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Το σχετικό αίτημα, θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εφόσον είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και δεν εκκρεμεί σε βάρος του το διοικητικό μέτρο της οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας. Για την μετατροπή οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους με τα εξής δικαιολογητικά.
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά τους στοιχεία.
2. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (ως έχει).
3. Φωτοαντίγραφο Υπηρεσιακής Ταυτότητας.
4. Μία φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή).
5. Αποδεικτικά καταβολής στη Δ.Ο.Υ. (ως έχουν).
6. Αποδεικτικά καταβολής υπέρ Δημοσίου (ως έχουν).
7. Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης (ΕΛ.ΑΣ.) της άδειας οδήγησς ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 19/95 (ΦΕΚ. 15/Α) και δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της άδειας.
8.  Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος ότι είναι εν ενεργεία και απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.
9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.
Σε περίπτωση μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών Γ΄, Γ+Ε, Δ και Δ+Ε πλέον των παραπάνω απαιτούνται:
· α) Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμιάτρου) και τέσσερις φωτογραφίες (με πολιτική περιβολή).
·  β) Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του λογαριασμού του Ν.638/70 όπως ισχύει, για την ιατρική εξέταση.

Σημείωση 23-12-2009: Μετ’ εμποδίων η μετατροπή των διπλωμάτων, καθόσον οι αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών, με διάφορες αιτιάσεις απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται από συναδέλφους. Από την αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μας διαβεβαίωσαν ότι πολύ σύντομα, θα ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα προέκυψαν κατά την εφαρμογή του σχετικού Νόμου.

Προηγούμενο άρθροΝόμος 3865/2010
Επόμενο άρθροΤρόπος υπολογισμού των συντάξεων