ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ έως και 35% θα είναι οι συντάξεις όσων Συναδέλφων μας θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1-1-2015. ΑΥΤΑ προβλέπονται στους Νόμους 3863/2010 και 3865/2010 που ψήφισε η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2010, με τους οποίους καθιερώνεται βασική σύνταξη το ποσό της οποίας στην καλύτερη περίπτωση έχει ορισθεί ότι θα είναι τα 360 ευρώ.

 ΕΚΤΟΣ της βασικής συντάξεως, θα υπάρχει και η αναλογική, η οποία θα προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που θα λάβει καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού του βίου ο/η Αστυνομικός πλην των αποδοχών του τελευταίου μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η παραίτηση του δια τον αριθμό των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει σε αυτή την χρονική περίοδο της καριέρας του.

 ΓΝΩΣΤΟ είναι ήδη ότι οι αποδοχές μας υπέστησαν «σφαγιασμό» και περικοπές λόγω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των εφαρμοστικών του διατάξεων, με αποτέλεσμα ο βαθμός του Υποστρατήγου να αντιστοιχεί σε Επιλοχία του Γερμανικού στρατού και θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα το ποσοστό αναπληρώσεως της συντάξεως να καταλήξει στο 49%!!

ΜΠΟΡΕΙ ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης εδώ να αντιληφθεί τι θα συμβεί στους χαμηλότερους της ιεραρχίας βαθμούς, που αφορά και την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Αστυνομικών.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα υπηρετούν μια δεκαετία παραπάνω, αφού το ποσοστό αναπληρώσεως που προβλέπεται από τους παραπάνω νόμους, «απαγορεύει» κάθε σκέψη για πρόωρη αποχώρηση εκ της ενεργού υπηρεσίας.

ΗΔΗ από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούνται τρείς «ταχύτητες» ασφαλισμένων και ισάριθμοι τρόποι υπολογισμού για κάθε μια από αυτές, τις οποίες αναπτύσσουμε παρακάτω:

1. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΩΣ 31-12-2007

 Σύνταξη με συντελεστή αναπληρώσεως 80% του τελευταίου μισθού.

2.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2008

 Α. Τμήμα συντάξεως έως 31-12-2007 βάσει των αποδοχών εξόδου και συντελεστές αναπληρώσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα στους κανονισμούς των πρώην ειδικών ταμείων.

 Β. Τμήμα συντάξεως από 1-1-2008 με βάση τον μέσο όρο αποδοχών της τελευταίας πενταετίας και τον συντελεστή αναπληρώσεως συντάξεως να μειώνεται 1% για κάθε χρόνο. (Δηλαδή 79% για το 2008, 78% για το 2009, 77% για το 2010 κ.ο.κ. έως το 2017 που θα διαμορφωθεί στο τελικό 70%). Σημ. Είναι οι σε εξέλιξη δύο νόμοι των Σιούφα και Ρέππα.

 Γ. Οσοι παραμείνουν πλέον των 35 ετών, για κάθε πλήρες έτος μετά τα 35, θα έχουν συντελεστή αναπληρώσεως 2,5% έως και τα 37, από εκεί και πάνω και μέχρι τα 40 ο συντελεστής αναπληρώσεως αυξάνεται στο 3,5%.

Το άθροισμα των 3 παραπάνω σημείων (α,β,γ) θα είναι η μηνιαία συνολική σύνταξη.

3. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2014

    Α. Για τα πρίν την 1-1-2013 συντάξιμα χρόνια, εφαρμόζονται οι παραπάνω περιπτώσεις (β και γ).

   Β. Σε ετήσια βάση το ποσοστό αναπληρώσεως της συντάξεως από 1-1-2013 και μετά περιορίζεται στο 2% για κάθε συντάξιμο έτος που συμπληρώνεται από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.

4.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

   Α. Το τμήμα συντάξεως έως 31-12-2007 υπολογίζεται όπως στην περίπτωση 1.

   Β. Το τμήμα συντάξεως από 1-1-2008 έως 31-12-2010 όπως στην περίπτωση 2β.

   Γ. Το τμήμα συντάξεως από 1-1-2011 και μετά ως εξής:

  Ο υπολογισμός της συντάξεως γίνεται βάσει του μέσου όρου αποδοχών που καταβλήθηκαν από 1-1-2011 και μετά, οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) και με ποσοστό ωριμάνσεως σύμφωνα με τους συντελεστές αναπληρώσεως της συντάξεως του άρθρου 3 που επιτάσσει ο νόμος 3863/2010.

Από 1-1-2011 και μετά οι συντάξιμες αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τους παρακάτω συντελεστές αναπληρώσεως:

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ                                              ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

Μέχρι 15 χρόνια                                                           0,80% για κάθε έτος

Από 15 έτη και 1 ημέρα έως 18 έτη                              0,86% για κάθε έτος

Από 18 έτη και 1 ημέρα έως 21 έτη                              0,92% για κάθε έτος

Από 21 έτη και 1 ημέρα έως 24 έτη                              0,99% για κάθε έτος

Από 24 έτη και 1 ημέρα έως 27 έτη                              1,06% για κάθε έτος

Από 27 έτη και 1 ημέρα έως 30 έτη                              1,14% για κάθε έτος

Από 30 έτη και 1 ημέρα έως 33 έτη                              1,22% για κάθε έτος

Από 33 έτη και 1 ημέρα έως 36 έτη                              1,31% για κάθε έτος

Από 36 έτη και 1 ημέρα έως 39 έτη                              1,40% για κάθε έτος και

Από 39 έτη και 1 ημέρα έως 50 έτη                              1,50% για κάθε έτος.

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ αναπληρώσεως της συντάξεως για τα συντάξιμα έτη που θα διανυθούν από 1-1-2011 και μετά, είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού Συντάξιμου χρόνου, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΤΕΛΟΣ υπάρχει και το τμήμα της βασικής συντάξεως, το οποίο έχει ορισθεί όπως προείπαμε στα 360 ευρώ, τα οποία είναι εγγυημένα μόνο για αυτούς που θα συμπληρώσουν τα έτη του ανωτέρω Πίνακα, διαφορετικά θα καταβληθεί κλάσμα ανάλογο των ετών που θα διανύσει.

5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται αθροιστικά σύμφωνα και με την υπ΄ αριθ 8010/1/78 εγκύκλιο του Υ.Π.ΠΟ.:

-Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά υπό τις προϋποθέσεις α) της καταβολής εισφορών και β) να μην λογίζεται ως συντάξιμος αυτός ο χρόνος από άλλες διατάξεις.

-Ο χρόνος που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, όπως Μάχιμη Πενταετία, ΤΕΕΜ, ΕΚΑΜ, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 169/2007 (άρθρα 40 και 41) και του άρθρου 8 του Ν. 2084/1992.

-Ο χρόνος διαδοχικής ασφαλίσεως για όσους κατετάγησαν μετά την 1-1-1983 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο πρίν την ημερομηνία αυτή και

-Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται από την συνταξιοδοτική

Νομοθεσία του Δημοσίου (Ν.2084/1992, ν. 3863/2010, ν. 3865/2010 και το Π.Δ. 169/2007).

-Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2011 όλοι οι νεοεισερχόμενοι του Δημοσίου ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.

Για τους Συναδέλφους αυτούς οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία από 1-1-2011 και μετά θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος για το ασφαλιστικό τους καθεστώς καθώς απαιτείται συμπλήρωση και εναρμόνιση της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. (Στο οποίο υπάγονται για κύρια σύνταξη)λόγω της ιδιαίτερης νομοθεσίας που διέπει τους ενστόλους στο σύνολό τους όπως, διπλασιασμός ετών υπηρεσίας, θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως κ.α.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(1) Με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (παρ. 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών – Στρατιωτικών Συντάξεων) και παραμένει στο όριο των 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τους ένστολους, όποτε και αν συμπληρώσουν αυτά τα χρόνια, είτε είναι παλαιοί είτε νέοι ασφαλισμένοι, είτε θεμελιώνουν δικαίωμα συντάξεως πρίν ή μετά το 2015 κ.ο.κ.

(2) Συνεπώς όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα με 25 έτη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31-12-2014 ΔΕΝ επηρεάζονται από τις διατάξεις του Ν.3865/2010 και λαμβάνουν την σύνταξή τους άμεσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που ίσχυαν πρίν την εφαρμογή του Νόμου αυτού (επιφυλασσομένης της προσθήκης συντάξιμου χρόνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ιδίου Νόμου).

(3) Οσοι όμως θεμελιώνουν δικαίωμα με 24, ½ χρόνια μετά την 1-1-2015 παρόλο που θα έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, θα δικαιούνται σύνταξη με την συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας ή με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά των χρόνων της πραγματικής υπηρεσίας, των χρόνων διαδοχικής ασφαλίσεως, του χρόνου σπουδών, στρατιωτικής θητείας και μάχιμης πενταετίας.

(4) Ομοίως όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 (24 ½) έτη και έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995 προσαυξάνεται (πλασματικά) κατά τρία (3) χρόνια η συντάξιμη υπηρεσία τους, με την καταβολή των αναλόγων εισφορών και αυτός ο χρόνος λαμβάνεται υπόψιν για την συμπλήρωση των 40 ετών.

(5) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, το ποσό της συντάξεως που αναλογεί από χρόνο διαδοχικής ασφαλίσεως σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (π.χ. Ι.Κ.Α.) θα καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο όταν αυτός θα συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει τον οργανισμό αυτόν. (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κ.λ.π.).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΝΤΟΥΜΑΣ
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
ymeteros1@yahoo.gr“> ymeteros1@yahoo.gr

Προηγούμενο άρθροΜετατροπή υπηρεσιακών διπλωμάτων οδήγησης
Επόμενο άρθροΤο Προεδρείο στο νέο Ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ