Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη σήμερα 31-01-2013 η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Τ.Δ. I.P.A. Nομού Θεσσαλονίκης, και της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, σε αίθουσα του ξενοδοχείου PORTO PALACE Θεσσαλονίκης. Απίστευτη η συμμετοχή των συναδέλφων. Εκατοντάδες συνάδελφοι, κατέκλυσαν μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες συνεδριάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Η Συνεδρίαση άρχισε με την εκλογή του Προεδρείου που ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ και αποτελείτο από: Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, Γ. Γραμματέας της Γ.Σ. ψηφίστηκε επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασιλειος και Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος.

Αμέσως μετά, κλήθηκε στο βήμα για έναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης  κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε θερμά για την συνεχή υποστήριξη που παρέχει τόσο στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, όσο και στην Ένωση Αποστράτων. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε τον Διοικητικό Απολογισμό του παρελθόντος έτους και κάλεσε σε εγρήγορση όλα τα μέλη του Σωματείου.

Επίσης αναφέρθηκε αναλυτικά στις κρατήσεις της σύνταξης, καθώς και για τα Επικουρικά ταμεία κυρίως όσον αφορά το Μ.Τ.Σ. και την περίπτωση των ΒΟΕΑ. Η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τα πεπραγμένα του Σωματείου και ο Πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος καταχειροκροτήθηκε από τα εκατοντάδες μέλη. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε τον Διοικητικό Απολογισμό, τον Οικονομικό Ισολογισμό 2012, τον Προϋπολογισμό 2013, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην έκδοση του περιοδικού “Δύναμη” και της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.gr. Eπίσης ζήτησε την έγκριση της Συνέλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και την εναρμόνιση – τροποποίηση του Καταστατικού της Τοπικής Διοίκησης με του Εθνικού Τμήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Τμήματος. Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε όλα τα ανωτέρω ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, απευθυνόμενος στην Γενική Συνέλευση τους ενημέρωσε, ότι δυστυχώς κατόπιν πιέσεων του Εθνικού Τμήματος, και για την ενερμόνηση του καταστατικού της Τοπικής με αυτό του Εθνικού Τμήματος, όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά την συνδρομή τους για να έχουν δικαίωμα εκτός των άλλων να συμμετέχουν σε Γενικές Συνελεύσεις και στις Αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης και αυτό έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτό. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ι.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, να προβεί άμεσα, σε όποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό ζητηθούν με σαφήνεια από το Εθνικό Τμήμα I.P.A.

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον νομικό σύμβουλο κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη, ο οποίος αφού έκανε μία γενική ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα της Τ.Δ. IPA Νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενημέρωσε δε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, ότι όσον αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού, θα πρέπει πρώτα να διασαφηνίσει επακριβώς το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα δια του νομικού του συμβούλου, σε ποιά άρθρα επιθυμεί να γίνουν τροποποιήσεις και αυτές να έρθουν σε επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση και στην συνέχεια να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στα συνταξιοδοτικά ζητήματα και κυρίως τις περικοπές που αναφέρθηκαν στο μνημόνιο 3, απαντώντας και σε πλήθος ερωτημάτων από τους συναδέλφους.
Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στα μέλη, στις ερωτήσεις των οποίων απάντησαν με σαφήνεια οι Πρόεδροι των δύο Ενώσεων. Η Γενική Συνέλευση τελίωσε περί ώρα 21.00 σε άριστο φιλικό κλίμα.