ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02-02-2013

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 ο Nόμος 4115/2013 “Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις”. Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Νόμου “Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016”.
Με τον Νόμο αυτό όμως, δημιουργήθηκε ένα ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αυτό είναι: Τι θα γίνει με τις Στρατιωτικές υποχρεώσεις όσων επιτύχουν φέτος την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές και εισαχθούν σε αυτές το σχολικό έτος 2015-2016; Μέχρι τότε θα κληθούν να υπηρετήσουν την θητεία τους. Και εφόσον δεν θα φαίνονται σπουδαστές κάποιας Σχολής δεν θα δικαιούνται αναβολής. Θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση να καλύψει αυτό το κενό;
Κατεβάστε το ΦΕΚ με τον Νόμο 4115/2013 ΕΔΩ.