Πολλοί συνάδελφοι, επικοινωνούν μαζί μας και μας ερωτούν γιατί τα μερίσματα ΕΤΕΧ ήταν αυτόν τον μήνα μειωμένα. Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση η μείωση αφορά την επέκταση του Ν.4093/2012 και στις επικουρικές συντάξεις και μάλιστα στο ΕΤΕΧ επειδή καταβλήθηκε το Β΄δίμηνο, έγινε και αναδρομική κράτηση για το Α΄δίμηνο.
O Yπεύθυνος της ιστοσελίδας – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Ανακοίνωση ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2013 11:34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄-222/12-11-2012) από 01-01-2013 οι επικουρικές συντάξεις (μερίσματα) που χορηγούν οι Τομείς Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. υπόκεινται σε κλιμακωτές μειώσεις της τάξεως του 5%, 10%, 15% ή 20%.
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται προσεχώς ως ακολούθως:
α. Για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ. το Β΄ Δίμηνο 2013, με αναδρομική κράτηση και την Α΄ Διμηνία 2013.
β. Για τον Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. το Α΄ Τρίμηνο 2013.
γ. Για τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. το Α΄ Τρίμηνο 2013.