Από 4 μέχρι 15 Μαρτίου ο συμπατριώτης μας Πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών   κ. Χρήστος Κοντάκος, παρακολούθησε Σεμινάριο στο εικονιζόμενο Εκπαιδευτικό Πολυεθνικό Κέντρο που βρίσκεται στο Κιλκίς.

Σε επικοινωνία μαζί του μάθαμε ότι τα Σεμινάρια με ενδιαφέροντα μικτά στρατιωτικά και αμυντικά θέματα, έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθούν Στρατιωτικοί, άντρες και γυναίκες από τα Σώματα Ασφαλείας ακόμα και πολίτες. Λειτουργεί στα πλαίσια των αμυντικών μας αναγκών και των συμφωνιών μας με το ΝΑΤΟ, οι δε Στρατιωτικοί που το υπηρετούν κοσμούν το Στράτευμα και την Αποστολή τους.

Ο κ. Κοντάκος επιβεβαίωσε ότι αξίζει ο λίγος κόπος για κάποιον Στρατιωτικό ή στέλεχος Σωμάτων Ασφαλείας ή Πολίτη που θέλει να πολλαπλασιάσει τις γνώσεις και εμπειρίες και να λάβει ένα πτυχίο υψηλής πιστοποίησης για τις σπουδές του.
Για περισσότερες πληροφορίες web www.mpsotc.gr e-mail mpsotc@hndas.mil.gr