Με την ομάδα μπάσκετ της IPA Δράμας, θα δώσει φιλικό αγώνα η ομάδα μπάσκετ της IPA Θεσσαλονίκης.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14-12-2013 και ώρα 17.00 στην Δράμα.
Την ομάδα της Θεσσαλονίκης θα συνοδεύσουν στο πούλμαν και αρκετά μέλη της IPA Θεσσαλονίκης.