Πολλοί ερευνητές επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως της εξελικτικής βιολογίας και της εξελικτικής ψυχολογίας καταγίνονται με το ζήτημα της πίστης των ανθρώπων. Σχεδόν όλοι τους εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως θα καταφέρουν να δώσουν εξηγήσεις για την πηγή της ανθρώπινης ροπής προς την πίστη, της τάσης για την αναζήτηση του Θεού. Κάποιοι εμφανίζονται κάπως πιο επιφυλακτικοί, αλλά πιθανολογούν ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε ομοφωνία και θα ολοκληρώσουν το περίγραμμα μιας επιστημονικής θεωρίας, η οποία θα εξηγεί γιατί είναι τόσο υπερβολικά ισχυρή η ανθρώπινη ανάγκη να βλέπει έναν συγκεκριμένο σκοπό πίσω από τις δυνάμεις της φύσης.

Δεν μπορούμε, όμως, να παραβλέπουμε και τους κοινωνικούς λόγους που εξηγούν την τάση μας να δημιουργούμε θρησκείες. Εφόσον είμαστε κοινωνικά ζώα και έχουμε ανάγκη να οργανωνόμαστε σε φυλές, για να αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε δεμένες κοινότητες, τίποτα δεν ενώνει περισσότερο τα μέλη μιας κοινότητας από την πίστη στον ίδιο Θεό. Αυτή μια άποψη, όχι όμως της θεολογίας, αλλά της κοινωνιολογίας.
Για τους σημερινούς πιστούς και θρησκευόμενους ανθρώπους εκείνο που είναι ακατανόητο είναι το από πού εκπορεύονται όλες αυτές οι σύγχρονες και συστηματικά ενορχηστρωμένες επιθέσεις των αυτοαποκαλούμενων αθεϊστών και σε τι ακριβώς αποσκοπούν.

Η επιστημονική υπεροψία κάποιων βιολόγων τους οδήγησε στο να μη λένε απλώς στους πιστούς ότι δεν γνωρίζετε αυτά που νομίζετε ότι γνωρίζετε, αλλά συνεχίζουν λέγοντας ότι αυτοί μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα, επειδή νομίζουν ότι τα γνωρίζουν.
Κάποιοι αποδίδουν τις προσπάθειες των νεο – αθεϊστών στο να δημιουργήσουν ανάχωμα στην επέκταση του αμερικανικού αυθεντικού στερεότυπου, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει ηθική δίχως Θεό, και ότι δεν υπάρχει αντικειμενικό καλό και κακό.
Μάλιστα, για το ανάχωμα αυτό που επιχειρούν να στήσουν, χρησιμοποιούν και υλικά από την αρχαία ελληνική σκέψη για να ισχυροποιήσουν την αμφισβήτηση του στερεότυπου περί ανυπαρξίας αντικειμενικού καλού και κακού, επικαλούμενοι τον Πλάτωνα ως τον μοναδικό παγκοσμίως φιλόσοφο που έχει διατυπώσει την πληρέστερη επιχειρηματολογία πάνω σ΄αυτό το θέμα. Σημάδια των καιρών μονολογούν κάποιοι άλλοι…

Ηλίας Κ. Μάρκου