Πληροφορίες για το ΙΡΑ Ηouse Αθηνών, ζητήστε από τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, τηλ. 210-5227330

Διαχειριστής Ξενώνα: ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ  Νεκτάριος-Νικόλαος