Πληροφορίες για τον Ξενώνα Χίου, ζητήστε από τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, τηλ. 210-5227330.