Γενικός Αρχηγός της ομάδας

Αντιπρόεδρος I.P.A. Θεσσαλονίκης