Πώς να μετρηθεί το άπειρο
με τη μεζούρα του μυαλού;
Πως στα οριοθετημένα πλαίσια
του γνωστικού στοχασμού
και της επιστημονικής έρευνας
το ασύνορο σύμπαν να χωρέσει;
Δεν πλησιάζεται ο Δημιουργός
μόνο με τη λογική δύναμη
και ούτε ψηλαφίζεται η πανσοφία του
με όλη τη σοφία του κόσμου!
Η ψυχή δεν έχει υλική υπόσταση
γι’ αυτό ασύλληπτη πάντα παραμένει
με τα σωματικά μάτια του ανθρώπου!
Κι όμως υπάρχει και είναι αιώνια
αφού χαίρεται και πονάει
γελάει, κλαίει και ονειρεύεται
και στην απεραντοσύνη διαχέεται!
Έξω πάντα από το φυσικό πεδίο
μόνο με αυτή ο Θεός γνωρίζεται
και μόνον αυτή έχει τη δυνατότητα
να τον αποδεχτεί ή να τον απορρίψει!
Γέννημα της ψυχής είναι και η πίστη
και όχι γνωστικό αντικείμενο…
Θεός και ψυχή δεν αποδείχνονται
με επιστημονικά πειράματα
και άλλες αποδείξεις!
Δεν έχουν ψηλαφητά ιδιώματα
ερευνήσιμα και προσιτά στοιχεία
δεν προσφέρονται για μελέτη και έρευνα
και φανερώνονται μόνο οι ενέργειές τους!
Ψυχή και πνευματική ζωή
από τα βιβλία δε μαθαίνονται
αφού δωρήματα του Θεού είναι!
Είναι βιώματα προσωπικά
που αποκτούνται με αγώνες και κόπους
με αγωνίες πολλές και θυσίες!

Ηλίας Κ. Μάρκου

Προηγούμενο άρθροΤου Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ. – Στην ανηφοριά της ζωής
Επόμενο άρθροΤου Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ. – Γιορτινές δεν είναι οι μέρες για όλους