Για πληροφορίες σχετικά με τον Ξενώνα του Νυμφαίου, καλέστε 210-5227330