ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Την 18/5/2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης και της  Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης στον Δήμο momchilovtsi Βουλγαρίας κατόπιν πρόσκλησης της Δημάρχου Siyka Surkova.