Καραϊσκάκη 6
ΤΚ 68100 Αλεξ/λη

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος

τηλ. 2551066192 – τηλ. 6949886061
fax. 2551081843

e.mail.:   dimmar1965@yahoo.gr