Χαρ. Τρικούπη 41
ΤΚ 63100
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Τηλ. 6944388935

fax. 2371023195

email.:  mail@ipachalkidiki.gr

site: www.ipachalkidiki.gr

Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος  Τηλ. 6931333385

Proedros@ipachalkidiki.gr

Pallis@ipachalkidiki.gr