Πρόεδρος: ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ  Στυλιανός τηλ. 6956134304

Πλατεία Ελευθερίας 1   Τ.Κ. 85100   ΡΟΔΟΣ