Γ. Παπανδρέου 35Α
ΤΚ 66100
ΔΡΑΜΑ

Τηλ. 25210-22242

Fax. 25210-27554

email.:   ipadramas@yahoo.gr

Πρόεδρος: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

τηλ. 6976693030

31-03-2017