Ιωάννου Τρύπη 1
ΤΚ 53100
ΦΛΩΡΙΝΑ

Πρόεδρος: ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ Παρασκευή

τηλ:6947298923

fax. 2385022202

2-6-17