Λ. Καραμανλή και Λ. Σαλώνων
ΤΚ 33100
ΑΜΦΙΣΣΑ

Τηλ. 22650-79412   Fax. 22650-79412

email.:   ipa.fokida@gmail.com

Πρόεδρος: ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ  Ιωάννης  τηλ. 6945554048

13-6-18