Τοπική Διοίκηση Ημαθίας
Τ.Κ. 59100 – ΒΕΡΟΙΑ  (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος

τηλ. 6947449044
fax. 2331076605

email.:  ipaimathias@gmail.com