Τσόντζα 2
Τ.Κ. 50100
ΚΟΖΑΝΗ

Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή

Τηλ. 6906566056
fax. 2461025288

email.:  ipakozanis@gmail.com

28-04-2017