Παπαναστασίου 86
ΤΚ 41222
ΛΑΡΙΣΑ

Πρόεδρος: ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας
fax. 2494022300

11-05-2017