Ηρώων Πολυτεχνείου 30
ΤΚ 31100
ΛΕΥΚΑΔΑ

Πρόεδρος: ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Νικόλαος

Τηλ. 2645029356 – 6930411999
fax. 2645022163