Λ. Δημοκρατίας 3
ΤΚ 69100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρόεδρος: ΣΚΕΥΑ Ζωή

Τηλ. fax. 2531083335