ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣΚ. Λομβάρδου 62
ΤΚ 29100
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πρόεδρος: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
τηλ. 6932760340 από Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
fax. 2695092546
email.:  xandr15@yahoo.gr