ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2020
Π Ρ Ο Σ: Τοπικές Διοικήσεις Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε μέσω των υπηρεσιών σας όλα τα μέλη μας (πολύτεκνους γονείς) που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο κλπ παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2019 όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι 2 Μαρτίου 2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τους δοθεί εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση πολυτέκνου ύψους 300 ευρώ από το κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσής μας.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα γραφεία μας Ικτίνου 2 – Αθήνα, τηλ. 2105227187 και 2105227330.
SERVOPERAMIKECO
Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης                          ΠΑΠΑΣ Βασίλειο