ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 07-06-2020.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αισθάνεται την τιμή και την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο κ. ΚΟΥΒΟΥΣΗ Δημήτριο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Λακωνίας, καθώς και το Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο, για την δωρεά παραχώρηση βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτιστεί η «Δανειστική μας Βιβλιοθήκη», σε μία προσπάθεια να φέρουμε τα Μέλη και τους Αστυνομικούς της πόλης μας, κοντά στο Βιβλίο.
Η συμβολική ενέργεια της Τ.Δ. Λακωνίας, δείχνει ξεκάθαρα την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της, προς τις δραστηριότητες της Τοπικής Διοίκησής μας, πρεσβεύοντας το SERVO PER AMIKECO.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Ο Γεν. Γραμματέας ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής