Ευχαριστούμε την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ακαρνανίας για τις παραπάνω προσφορές για ΚΕΡΚΥΡΑ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ