Η Τράπεζα Eurobank μας έστειλε τις ακόλουθες προσφορές για μισθοδοσία ή σύνταξη.

Κατεβάστε το PDF που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (download PDF)

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (download PDF)