ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 15-02-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ενημερώνουμε όλα τα Μέλη μας, που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος 2020 τέταρτο ή πέμπτο κλπ παιδί, όπως επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909 ή τον Γεν. Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΗ Διαμαντή τηλ. 6947270103, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαΙολογητικά, για να τους δοθεί εφ΄άπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 300 ευρώ από το κοινωνικό κεφάλαιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών / Ελληνικό Τμήμα.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος                        ΚΑΝΕΛΗΣ Διαμαντής