Παραδόθηκαν στα πολύτεκνα μέλη της τοπικής μας ΠΑΤΣΙΑΔΑ Αλέξανδρο και ΚΑΝΛΗ Αλέξανδρο, η οικονομική ενίσχυση-επίδομα πολυτέκνων αξίας τριακοσίων (300) ευρώ έκαστος, από το κοινωνικό κεφάλαιο του Εθνικού Τμήματος.
Η παράδοση των επιδομάτων στους δικαιούχους έγινε από τον Γ.Γ. της ένωσης μας κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, με τα μέλη μας να ευχαριστούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, για την έμπρακτη στήριξη προς αυτούς.