ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 04-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας (πολύτεκνους γονείς) που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο κλπ παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2021 όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι 2 Απριλίου 2022 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τους δοθεί εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση πολυτέκνου ύψους 300 ευρώ από το κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσής μας.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους: Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909  ή τον Γεν. Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή τηλ. 6947270103