Σήμερα 09-05-2022 ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Αναπλ. Γραμματέα και Αναπλ. Ταμία Ι.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος, ο Υπεύθυνος Επιτροπών της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης, επισκεφθήκαμε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης τους: Γενικό Επιθεωρητή Β. Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. ΔΟΥΒΑΛΗ Γεώργιο, Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο, Δ/ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟ Ευάγγελο, Δ/ντή Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟ Κων/νο και τον Υποδ/ντή της ίδιας Υπηρεσίας Α/Δ κ. ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟ Ευστράτιο και τον Δ/ντή της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΧΑΒΔΟΥΛΑ Απόστολο.
Σύσσωμη η Αστυνομική ηγεσία εξέφρασε την υποστήριξή της σε μελλοντικές δράσεις της I.P.A. και τις ευχαριστίες της προς τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Αστυνομικών για την υλική υποστήριξη των Αστυνομικών Υπηρεσιών.