Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα 10-5-2022 στα γραφεία μας, τον Πρόεδρο της I.P.A. Πέλλας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νο και τον Αντιπρόεδρο της I.P.A. Τρικάλων κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο.
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Αναπλ. Γραμματέα και Αναπλ. Ταμία κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος.