ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα 1-9-2022 η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ε. και των Επιτροπών της I.P.A. Θεσσαλονίκης. Την συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος. Στο περιθώριο των εργασιών από τον Γ. Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος, επιδόθηκε η ταυτότητα στο Επίτιμο Μέλος της I.P.A. κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαο.