Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στις 15-09-2022 στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη τον ιδιωτικό ερευνητή κ. Γεώργιο Τσούκαλη, με τον οποίο είχαμε μια φιλική συζήτηση.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Βασιλάκης, ο Δ/ντής του Συνεταιρισμού και Επίτιμο Μέλος της I.P.A. κ. Γεώργιος Μαχαιρίδης και ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλής