Στις 18-10-2022 επισκέφτηκε τα γραφεία της I.P.A. και του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. και Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος συνοδευόμενος από το Μέλος I.P.A. Πιερίας κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νο.
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο Α΄Αντιπρόεδρος I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Γεν. Γραμματέας I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και ο Δ/ντής του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Επίτιμο Μέλος I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος