Στις 19-10-2022 επισκέφτηκε τα γραφεία της I.P.A. και του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών, ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος.

Τον εκλεκτό φίλο υποδέχτηκαν, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γεν. Γραμματέας I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και ο Δ/ντής του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Επίτιμο Μέλος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος.