Στις 01 Νοεμβρίου2022 από τη I.P.A. Πέλλας ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος, συνοδευόμενος από την Γεν. Γραμματέα κ. ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία και από την I.P.A. Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, συνοδευόμενος από τον Γ. Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή και τον Αναπλ. Ταμία και Γραμματέα κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο επισκέφτηκαν τον Επιθεωρητή Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΔΟΥΒΑΛΗ Γεώργιο, τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο και τον Δ/ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟ Ευάγγελο, με τους οποίους είχαν γόνιμη συζήτηση και ενημέρωση για θέματα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Στην συνέχεια οι εκλεκτοί φίλοι από την I.P.A. Πέλλας, επισκέφτηκαν τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών, όπου τους ενημέρωσε ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας για θέματα του Συνεταιρισμού.