ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καλωσορίζουμε την δημιουργία του πρώτου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ που θα έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια.
Δηλώνουμε ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία με σκοπό το όφελος των Αστυνομικών, των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, της Αστυνομίας και της Κοινωνίας.
www.sfastinomias.gr