Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα 24-11-2022 υποδεχτήκαμε στα γραφεία του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, τους: Α΄Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος I.P.A. και  Πρόεδρο της I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανόλη, Γεν. Γραμματέα Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΠΑΠΑ Βασίλειο, Υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων I.P.A. Εθνικού Τμήματος κ. ΜΠΕΓΑ Αχιλλέα.

Τους εκλεκτούς φίλους, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού επίτιμο μέλος της I.P.A. και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Α΄Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο κοινός συνεργάτης μας σε θέματα ιστοσελίδων κ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.