Μετά την πλήρη ανακαίνισή τους, οι ξενώνες I.P.A. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, είναι έτοιμοι και στην διάθεση των Μελών I.P.A.
Ο ξενώνας της Αθήνας ξεκινά στις 03-01-2023 και ο ξενώνας της Θεσσαλονίκης στις 10-01-2023. Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση του Ελληνικού Τμήματος I.P.A.