Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ την 03-03-2023 τον Πρόεδρο της I.P.A. Ηρακλείου Κρήτης και Α΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανόλη.

Τον εκλεκτό επισκέπτη μας, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής.

Έγινε μια ενημέρωση σχετικά με τον Ξενώνα της I.P.A. στην Θεσσαλονίκη και ακολούθησε μια γόνιμη συζήτηση για σχετικά ζητήματα.