Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στις 07-09-2023 στα γραφεία του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη, τον εκλεκτό συνάδελφο, και Πρόεδρο της I.P.A. Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο.

Τον εξαιρετικό φίλο, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. Ηλίας Βασιλάκης και ο Δ/ντής του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστυνομίας και Επίτιμο Μέλος της I.P.A. κ. Γεώργιος Μαχαιρίδης και ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων του Εθνικού Τμήματος I.P.A. και Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.