ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 06-01-2024

Προσκαλούμε όλα τα Μέλη μας, στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 25-01-2024 και ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.