28ης Οκτωβρίου 11
Τ.Κ. 45444
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος

τηλ. 6974693331   fax. 2651065999

07-12-2016